POČETAK PROIZVODI USLUGE AKTIVNOSTI ZNAK EPS  

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

Potvrda o izvršenoj registraciji

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Finansijski izveštaji u 2024. godini

Finansijski izveštaji za 2023. godinu

Napomene uz FI za 2023. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2023. godinu

Izjava o korporativnom upravljanju

Izjava o licima odgovornim za sastavljanje FI 2023

Godišnji izveštaj za 2023. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2024. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2023. godinu

Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2023. godinu

Odluka o isplati naknada članovima Odbora direktora za 2024. godinu

Izveštaj o naknadama u 2023. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2024. godini

Finansijski izveštaji u 2023. godini

Finansijski izveštaji za 2022. godinu

Napomene uz FI za 2022. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2022. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2022. godinu

Izjava o korporativnom upravljanju

Izjava o licima odgovornim za sastavljanje FI 2022

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2023. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2022. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2023. godini

Polugodisnji izvestaj za 2023. godinu

Finansijski izveštaji u 2022. godini

Finansijski izveštaji za 2021. godinu

Napomene uz FI za 2021. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2021. godinu

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2022. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2021. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2022. godini

Finansijski izveštaji u 2021. godini

Finansijski izveštaji za 2020. godinu

Napomene uz FI za 2020. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2020. godinu

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2021. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2020. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2021. godini

Finansijski izveštaji u 2020. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2020. godine

Finansijski izveštaji za 2019. godinu

Napomene uz FI za 2019. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2019. godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2019. godinu

Odluka o pokriću dela gubitka za 2019. godinu

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2020. godini

Finansijski izveštaji u 2019. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2019. godine

Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2018 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2018. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019. godini

Finansijski izveštaji u 2018. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2018. godine

Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2017 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2017. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Finansijski izveštaji u 2017. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2017. godine

Finansijski izveštaj za 2016. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2016 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2016. godinu

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2017. godini

Finansijski izveštaji u 2016. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2016. godine

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2015 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2015. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu

Godišnji izveštaj za 2015. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Finansijski izveštaji u 2015. godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2014 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2014. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

ISTORIJAT FIRME

Preduzeće je osnovano 1978. godine kao samostalna radna organizacija - Fabrika metalnih proizvoda ''Be-Be''. Proizvodni program ...

GDE SE NALAZIMO

Bajina Bašta je smeštena na desnoj obali reke Drine, 170 km udaljena od Beograda u zapadnom delu Srbije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom...

KONTAKT

Fabrika Metalnih Proizvoda BE-BE skraćeno FMP BE-BE, Bajina Bašta, Republika Srbija, adresa 12 septembra br. 30. Telefon i Fax +381 31 / 862 868 ...

Dejan Savic design 2008