POČETAK PROIZVODI USLUGE AKTIVNOSTI ZNAK EPS  

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

Potvrda o izvršenoj registraciji

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Finansijski izveštaji u 2022 godini

Finansijski izveštaji za 2021. godinu

Napomene uz FI za 2021. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2021. godinu

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2022. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2021. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2022. godini

Finansijski izveštaji u 2021 godini

Finansijski izveštaji za 2020. godinu

Napomene uz FI za 2020. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2020. godinu

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2021. godine

Odluka o usvajanju GFI za 2020. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2021. godini

Finansijski izveštaji u 2020 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2020. godine

Finansijski izveštaji za 2019. godinu

Napomene uz FI za 2019. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2019. godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2019. godinu

Odluka o pokriću dela gubitka za 2019. godinu

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2020. godini

Finansijski izveštaji u 2019 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2019. godine

Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2018 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2018. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019. godini

Finansijski izveštaji u 2018 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2018. godine

Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2017 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2017. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Finansijski izveštaji u 2017 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2017. godine

Finansijski izveštaj za 2016. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2016 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2016. godinu

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2017. godini

Finansijski izveštaji u 2016 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2016. godine

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2015 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2015. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu

Godišnji izveštaj za 2015. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Finansijski izveštaji u 2015 godini

Poziv za godišnju skupštinu akcionara

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2014 godinu

Odluka o usvajanju GFI za 2014. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Finansijski izveštaji u 2014 godini

Odluka o pokriću dela gubitka

Odluka o usvajanju GFI za 2013. godinu

Poziv za godišnju skupštinu akcionara

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju FMP ''Be-Be'' A.D. za 2013 godinu

 

ISTORIJAT FIRME

Preduzeće je osnovano 1978. godine kao samostalna radna organizacija - Fabrika metalnih proizvoda ''Be-Be''. Proizvodni program ...

GDE SE NALAZIMO

Bajina Bašta je smeštena na desnoj obali reke Drine, 170 km udaljena od Beograda u zapadnom delu Srbije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom...

KONTAKT

Fabrika Metalnih Proizvoda BE-BE skraćeno FMP BE-BE, Bajina Bašta, Republika Srbija, adresa 12 septembra br. 30. Telefon i Fax +381 31 / 862 868 ...

Dejan Savic design 2008