POČETAK PROIZVODI USLUGE AKTIVNOSTI ZNAK EPS  

PENJALICE

  • PENJALICE ZA DRVENE STUBOVE PDS
  • PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE Pu
  • PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE Pm/Pv/Pn
  • PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE PB

Informacije o tipovima betonskih stubova na adresi www.ebb.rs

KLEŠTA ZA BLOK ZAKIVKE

DIZALICE/POTEZACI

PENJALICE

MPDS MPM MPU
Penjalice za drvene i betonske stubove se koriste kao zaštitna oprema za rad na drvenim i betonskim stubovima. Bezbedan i udoban rad elektro i PTT montera garantuje sopstvena konstukcija svih tipova penjalica, sa tradicijom u izradi ove opreme dugom 30 godina.

PENJALICE ZA DRVENE STUBOVE PDS

Penjalice su usklađene sa zahtevima standarda SRPS Z.B1.055-Penjalice za drvene stubove za vodove (ranije standard JUS Z.B1.055).

Ispitivanje kvaliteta i izdavanje atesta izvršio Institut IMS Beograd čime se garantuje kvalitet proizvoda i materijala korišćenih pri izradi.

Tip
PDS-220
PDS-240
PDS-260
PDS-280
PDS-300
Prečnik stuba (mm)
120-220
140-240
160-260
180-280
210-280
Težina (kg)
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50

PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE PU

Konstruktivno rešenje ovih penjalica zasnovano na zglobnom zupčastom mehanizmu omogućava lako podešavanje željenog raspona luka penjalice.

Uz ugradnju odabranih materijala i termičku obradu dobijena je penjalica za čiji kvalitet garantuje, pored fabrike, i Institut IMS Beograd.

Uputstvo za upotrebu: Pritiskom na ručicu oslobađa se slobodni krak kuke i otvara željeni raspon luka penjalice, koji odgovara obliku i dimenziji stuba.Puštanjem ručice, fiksira se izabrani, željeni položaj kraka kuke.

Krak penjalice se zatvara, za manje prečnike stuba, jednostavnim prislanjanjem kraka kuke uz stub.

Tip
Pu-310
Pu-400
Pu-650
Prečnik stuba (mm)
140-280
220-380
280-650
Tip stuba
Visokonaponski noseći 10kV
Nisko i visoko- naponski ugaoni 40°
Visokonaponski ugaoni 60°
Težina (kg)
6.50
7
8

PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE Pm, Pv, Pn

Konstruktivno rešenje ove penjalice je bazirano na kuki kao štelujućem elementu, koja se pomoću matice lako i fino podešava prema prečniku stuba.

Ispitivanje kvaliteta izvršio je institut IMS Beograd, čime se garantuje funkcionalnost i kvalitet naših penjalica.

Tip
Pm-310
Pv-400
Pn-500
Prečnik stuba (mm)
140-280
220-380
280-500
Tip stuba
Visokonaponski noseći 10kV
Nisko i visoko- naponski ugaoni 40°
Visokonaponski ugaoni 60°
Težina (kg)
6.80
7.30
7.60

PENJALICE ZA BETONSKE STUBOVE PB

Nova konstrukcija fiksnih penjalica za betonske stubove pokazala se praktičnom pri radu u hladnijim i vlažnijim geografskim područjima.

Cilindrično – spiralni oblik čelične kuke uz pomoć metalnog odbojnika omogućava skoro idealno naleganje penjalica uz stub čime je proklizavanje i pri najnepovoljnijim uslovima svedeno na minimum.

Ispitivanje kvaliteta i izdavanje atesta izvršio Institut IMS Beograd čime se garantuje kvalitet proizvoda i materijala korišćenih pri izradi.

Tip
PB-310
PB-400
PB-500
Prečnik stuba (mm)
140-280
220-380
280-480
Tip stuba
Visokonaponski noseći 10kV
Nisko i visoko- naponski ugaoni 40°
Visokonaponski ugaoni 60°
Težina (kg)
4.60
4.80
6.50

KLEŠTA ZA BLOK ZAKIVKE

Koriste se za spajanje raznih vrsta limova i profila zakivanjem.

TIP "A" - jednoručna i TIP "B" - dvoručna

Vrlo praktičan alat za rad sa Al, Cu i čeličnim zakivkama. Dvoreda čaura sa mogućnošću podešavanja omogućava otkidanje igle blok zakivka jednim stiskanjem ručki ili prema potrebi od dva puta.

Tip
''A''-jednoručna
''B''-dvoručna
Prečnik blok zakovice (mm)
2.4-4
do 4.8
Max prečnik tela zakivka (mm)
2.2
2.8
Dužina zakivka (mm)
debljina zakivanja plus 3-4mm
Prečnik otvora (mm)
debljina zakivka plus 0.1mm

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Za uvođenje igle blok zakovice moraju se ručke klešta sasvim otvoriti. Nakon zakivanja okretanjem klešta sa uvodnikom prema dole i ponovnim otvaranjem krakova otkinuta igla zakovice ispada iz uvodnika a klešta su spremna za ponovno zakivanje.

Pre upotrebe unutrašnjost klešta obavezno podmazati čime se smanjuje potrebna sila za zakivanje a ujedno produžava radni vek klešta.

Pravilnom upotrebom može se zakovati oko 15 000 blok zakovica bez reparacije ili zamene steznih čeljusti kao najvitalnijeg elementa sklopa.

DIZALICE/POTEZAČI

DVOSTRANI ZATEZAČI ZD-20 i ZD-45

Dvostrani zatezač (tirfor dizalica) je relativno mali uređaj za potezanje, pridržavanje, dizanje i spuštanje najrazličitijeg tereta. Zatezač ima dvostruki efekat tako da sva pomeranja ručice putem poluge napred – nazad i obratno preko odgovarajućeg mehanizma vrše potezanje ili popuštanje metalnog užeta.

Ispitivanje kvaliteta izvršio je institut IMS Beograd, dok se pri serijskoj proizvodnji svaka dizalica ispituje ponaosob. Atest za metalno uže sa kukom izdaje ''Novkabel'' Novi Sad za svaku seriju posebno.

Metalno uže sa čeličnim jezgrom radi se u SIL izvedbi prečnika Ø12,5mm za tip ZD-20 i  Ø18mm za tip ZD-45. Prema želji kupaca vršimo ispuruku dvostranih zatezača i sa užadima različitih dužina od standardnih.

Veliki stepen sigurnosti celog sklopa, jednostavno održavanje i mala težina su najveći kvalitet ovih u odnosu na postojeće dizalice.

Uputstvo za upotrebu:

Ubacivanje užeta: Uz pomoć ručke R okrenuti ekscentar E (četvrtka koja viri iz kućišta) u položaj O (otvaranje steznih čeljusti). Provući uže kroz dizalicu. Vratiti ekscentar u položaj Z (zatvaranje steznih čeljusti) čime je uređaj spreman za rad.

Hod napred – Zatezanje: Koristiti ručicu R i polugu A.
Hod nazad – Popuštanje: Koristiti ručicu R i polugu B.
Oslobađanje užeta: Nakon popuštanja užeta postupiti slično kao pri ubacivanju užeta u zatezač.

Tip
ZD - 20
ZD - 45
Dimenzije (mm)
480x200x40
700x250x75
Max dizanje tereta (t)
2
4.5
Prečnik užeta (mm)
12.5
18
Dužina užeta (m)
12
10
Težina bez užeta (kg)
14
30

MALA DIZALICA BE-BE 800 i BE-BE 1250

Upotrebljava se za potezanje, dizanje i spuštanje najrazličitijeg tereta do 800kg ''BE-BE 800'' ili do 1250kg ''BE-BE 1250''.

Veoma kvalitetan proizvod ispitan od strane Instituta IMS centar za metal u Beogradu.

Fabrika vrši proveru ispravnosti svakog proizvoda uz preopterećenje od 100%.

Uz normalnu upotrebu i minimalno održavanje garantujemo dug vek ovog proizvoda.

Tip
''BE-BE 800''
''BE-BE 1250''
Max dizanje tereta (t)
0.8
1.25
Prečnik užeta (mm)
6
7
Dužina užeta (m)
4.6
4.6
Težina sa užetom (kg)
5.3
5.6
Kuka DIN 689 br.19

POTEZNA ŽABICA 16-95

Služi za pridržavanje i potezanje čeličnih, Al i Cu provodnika. Konstruisana je tako da zadovoljava površinu preseka provodnika od 16-95mm² i 70-150 mm².

Koristi se u sklopu sa malom dizalicom ''BE-BE'' ili nekim drugim proizvodom slične namene.

Odlikuje se:

  • jednostavnom konstrukcijom;
  • univerzalnošću;
  • malom težinom;
  • velikom silom pridržavanja;
  • činjenicom da ne oštećuje provodnik.

ISTORIJAT FIRME

Preduzeće je osnovano 1978. godine kao samostalna radna organizacija - Fabrika metalnih proizvoda ''Be-Be''. Proizvodni program ...

GDE SE NALAZIMO

Bajina Bašta je smeštena na desnoj obali reke Drine, 170 km udaljena od Beograda u zapadnom delu Srbije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom...

KONTAKT

Fabrika Metalnih Proizvoda BE-BE skraćeno FMP BE-BE, sa sedištem u Bajinoj Bašti, Republika Srbija, adresa 12 septembra br. 30. Telefon i Fax +381 31 / 862 868 ...

Dejan Savic design 2008