POČETAK PROIZVODI USLUGE AKTIVNOSTI ZNAK EPS  

KLEŠTA ZA BLOK ZAKIVKE

Koriste se za spajanje raznih vrsta limova i profila zakivanjem.

TIP "A" - jednoručna i TIP "B" - dvoručna

Vrlo praktičan alat za rad sa Al, Cu i čeličnim zakivkama. Dvoreda čaura sa mogućnošću podešavanja omogućava otkidanje igle blok zakivka jednim stiskanjem ručki ili prema potrebi od dva puta.

Tip
"A"-jednoručna
''B''-dvoručna
Prečnik zakovice (mm)
2.4-4
do 4.8
Max prečnik tela zakivka (mm)
2.2
2.8
Dužina zakivka (mm)
debljina zakivanja plus 3-4 mm
Prečnik otvora (mm)
debljina zakivka plus 0.1 mm

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Za uvođenje igle blok zakovice moraju se ručke klešta sasvim otvoriti. Nakon zakivanja okretanjem klešta sa uvodnikom prema dole i ponovnim otvaranjem krakova otkinuta igla zakovice ispada iz uvodnika a klešta su spremna za ponovno zakivanje.

Pre upotrebe unutrašnjost klešta obavezno podmazati čime se smanjuje potrebna sila za zakivanje a ujedno produžava radni vek klešta.

Pravilnom upotrebom može se zakovati oko 15 000 blok zakovica bez reparacije ili zamene steznih čeljusti kao najvitalnijeg elementa sklopa.

ISTORIJAT FIRME

Preduzeće je osnovano 1978. godine kao samostalna radna organizacija - Fabrika metalnih proizvoda ''Be-Be''. Proizvodni program ...

GDE SE NALAZIMO

Bajina Bašta je smeštena na desnoj obali reke Drine, 170 km udaljena od Beograda u zapadnom delu Srbije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom...

KONTAKT

Fabrika Metalnih Proizvoda BE-BE skraćeno FMP BE-BE, Bajina Bašta, Republika Srbija, adresa 12 septembra br. 30. Telefon i Fax +381 31 / 862 868 ...

Dejan Savic design 2008