POČETAK PROIZVODI USLUGE AKTIVNOSTI ZNAK EPS  

REFERENTNA LISTA i "ZNAK KVALITETA"

Penjalice za drvene i betonske stubove se koriste kao zaštitna oprema za rad na drvenim i betonskim stubovima.

Posedujemo "ZNAK KVALITETA" EPS-a (Elektroprivrede Srbije) kojim se potvrđuje da posedujemo važeći sertifikat o usaglašenosti proizvoda i usluga sa jugoslovenskim standardom, tehničkim propisima i normativima, kao i da navedeni proizvodi/usluge ispunjavaju posebne tehničke i druge uslove i karakteristike prema granskim i internim standardima i posebnim tehničkim specifikacijama i radnim zahtevima u Elektroprivredi Srbije.

Shodno tome, glavni korisnici ove opreme su monteri u elektroprivredi i telekomu.

 • JP ''ELEKTROSRBIJA'' Kraljevо
 • JP ''ELEKTROŠUMADIJA'' Кragujevac
 • JP ''JUGOISTOK'' Niš
 • JP ''ELEKTROMORAVA'' Požarevac
 • JP ''ELEKTRODISTRIBUCIJA'' Beograd
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' Vojvodine
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' Kosova
 • JP ''TELEKOM'' Srbije
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' Republike Srpske
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' BiH
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' Crne Gore
 • JP ''ELEKTROPRIVREDA'' Makedonije
 • "ENERGOPROJEKT - VISOKOGRADNJA" A.D. Beograd

Ceo proizvodni program fabrike metalnih proizvoda “Be-Be” A.D. Bajina Bašta se plasira na tržište i preko sledećeh firmi:

 • ''GRAMPER'' Beograd
 • ''SEIBL TRADE'' Beograd
 • ''BEOGRADELEKTRO'' Beograd
 • ''KRUNIK'' Beograd
 • ''BEOPREVENTIVA'' Beograd
 • ''MIKSIKOM'' Beograd
 • ''TELEGROUP'' Beograd
 • ''ELAN'' Boleč
 • ''ALBO'' Zemun
 • ''ENEL'' Zemun
 • ''SOMBORELEKTRO'' Sombor
 • ''ALAT NS'' Novi Sad
 • ''ELEKTROTEHNA'' Niš
 • ''REA'' Niš
 • ''DAG KOMERC'' Kraljevo
 • ''TEHNOALAT'' Kragijevac

 

 • ''ECOMEX'' Čačak
 • ''ELBI'' Valjevo
 • ''METALMONT'' Užice
 • ''ELEKTROIZGRADNJA'' B Bašta
 • ''ZARIĆ'' Bajina Bašta
 • ''BUDUĆNOST PIVA'' Loznica
 • ''DONA IMPEX'' Priština
 • ''FALCON'' Bijeljina
 • "INTER-COM" Zenica
 • ''SKIP GRAD'' Doboj
 • ''TERMOELEKTRO'' Brčko
 • ''GRUBIN'' Brčko
 • ''DACA COMERCE'' Mostar
 • ''BIH EXO'' Sarajevo
 • ''FINEX COMERCE'' Nikšić
 • ''ANŽIVA'' Skoplje
 • ''BRANO'' Štip

ISTORIJAT FIRME

Preduzeće je osnovano 1978. godine kao samostalna radna organizacija - Fabrika metalnih proizvoda ''Be-Be''. Proizvodni program ...

GDE SE NALAZIMO

Bajina Bašta je smeštena na desnoj obali reke Drine, 170 km udaljena od Beograda u zapadnom delu Srbije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom...

KONTAKT

Fabrika Metalnih Proizvoda BE-BE skraćeno FMP BE-BE, Bajina Bašta, Republika Srbija, adresa 12 septembra br. 30. Telefon i Fax +381 31 / 862 868 ...

Dejan Savic design 2008